wauters banner

Een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ voor uw werknemers. Een geapprecieerd extralegaal voordeel.

De groepsverzekering en de hospitalisatieverzekering zijn de meest gekende extralegale voordelen die men aan de werknemers via een verzekering aanbiedt. Maar heb je al gehoord van het gewaarborgd inkomen voor de werknemers? Het kost slechts een fractie van andere extra voordelen en de werknemers appreciëren het sterk.


Dat zegt tenminste een studie, uitgevoerd door de Vlerick Business school bij de lezers van de 'Standaard' en 'La Libre Belgiuqe''. Uit deze studie blijkt dat werknemers helemaal niet weten op hoeveel ze terugvallen bij een langdurige ziekte of ongeschiktheid. We spreken niet over een ongeschiktheid veroorzaakt door een arbeidsongeval, want daar is de wet op de arbeidsongevallenverzekering van toepassing.

Is een werknemer enkele dagen, een week tot maximum een maand ziek, dan is er geen probleem. Dan wordt zijn loon gewoon verder betaald. Maar de problemen komen er vanaf de 2e maand en bij langdurige ziektes.

Dan betaalt de wettelijke ziekteverzekering een uitkering ten belope van 60% van het brutoloon. Voor velen is dit niet voldoende om de levenstandaard te behouden, temeer er op het vervangingsinkomen van 60% een plafond bestaat van 44.470 euro bruto per jaar of 3.705 euro per maand. Veel werknemers verdienen meer dan het plafond van 44.740 euro  bruto per jaar en vallen dus bij ziekte of arbeidsongeschiktheid terug op minder dan 60% van hun bruto-inkomen. In vele gevallene betekent dit voor de betere verdieners 40 à 45% van hun bruto-inkomen. Hierdoor geraken er veel in de financiële problemen. Uit de studie is ook gebleken dat veel mensen er zich niet van bewust zijn en dat men als het ware het inkomen overschat bij langdurige ziekte. 

Een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ voor werknemers kan hier de oplossing zijn. Wel dient hier aan toegevoegd te worden dat met deze verzekering niet alle problemen opgelost worden. Deze verzekering biedt geen 100% loonsbehoud, maar wel 70 à 80%. Dat is bijna het dubbele wat sommigen zouden krijgen van de wettelijke ziekteverzekering.

90% van werknemers, die meewerkten aan de studie, apprecieert het sterkt, mocht de werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen aanbieden.  

Zo’n verzekering is relatief goedkoop als je dit vergelijkt met andere extra legale voordelen of verzekeringen.  Een jaarpremie kost gemiddeld 350 Euro per werknemer. Misschien een ‘tip’ om een tevreden werknemer aan boord te houden.  Wil je hierover meer informatie, we helpen je graag.

Copyright © 2019 WAUTERS & Co BVBA. Alle rechten voorbehouden. - Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.